• Kannik ungdomsskole har for mange elever til å ha plass til alle. Dette skoleåret går 73 av elevene på Tastaveden i stede. Jarle Aasland

Kannikelever må gå på Tastaveden

I Stavanger kommune har noen grunnskoler for mange elver, mens andre har plass til flere. Kommunen ønsker å utnytte dette ved å flytte overtallige elever over til en naboskole med ledig kapasitet. Elevene mister da retten til å gå på nærmiljøskolen.