Rolig sankthansnatt for politiet i Rogaland

Én båtfører med promille i Egersund — og én i Arendal. Mer har ikke politiet i Rogaland og Agder-fylkene å rapportere fra sankthansnatten.