Slik vil de lage fire felt Sandnes-Ålgård

Statens vegvesen anbefaler to tunneler når E 39 mellom Sandnes og Ålgård skal utvides.