• Prest Kristine Skree Kristiansen døpte søndag trillinger for aller første gang. Fra venstre mor Anne Marit Løland Larsen med Eline, faster Gudrun Marie Åreskjold med lille Marie og far Gunnulf Åreskjold med vesle Gine. Fredrik Refvem

Fargekodet trillinger før dåpen

Det er ikke bare-bare å forsikre seg om at rett trillingjente blir døpt.