• Lars Idar Waage

Eltervåg pålagt å stenge

Fylkesmannen har pålagt avfallsselskapet Eltervåg AS på Revheim å stanse driften umiddelbart.