• Eli Gundersen, skolesjef i Stavanger, inviterer fem skoler til å delta i prøveprosjektet med elevvurderinger. Invitasjonen går ut til alle skolene i kommunen. Lars Idar Waage

Får din skole «karakterer» fra første klasse?

Det er ennå ikke bestemt hvilke fem skoler i Stavanger som skal gi skriftlige elevvurderinger allerede på barnetrinnet.