Seks avskiltet i kontroll

Seks kjøretøy ble avskiltet i en kontroll mandag.