Sjekker på nytt om mobil gir helsefare

For sju år siden konkluderte en norsk ekspertgruppe at risikoen for helseskade var minimal. Men uroen har ikke gitt seg.