• Over 100 griser døde i denne brannen i Hå i februar 2010. Grisehus er overrepresentert i brannstatistikken fra landbruket. Dette kan forebygges mye bedre mener Brannvesenet i Sør-Rogaland. (Foto: Fredrik Refvem)

Vil ha strengere brannkrav i fjøs

Krav om automatiske slokkeanlegg er ett av flere tiltak som bør diskuteres for å få ned brannene i landbruket, mener Brannvesenet i Sør-Rogaland.