Pengedryss til Ryfylkemuseet

Ryfylkemuseet får i år 450.000 kroner i tilskot frå dei regionale utviklingstiltaka i fylket.