Stillasleverandør vil ha politietterforskning

Stavanger Stillas Service kan tape over 160.000 kroner på Classic Rock-konkursen. Selskapets advokat stiller spørsmål ved om styret hadde kontroll med festivalsjefen.