Kjøper 54 nye rusbehandlingsplasser

Helse Vest har inngått kontrakt med ni private rusbehandlingsinstitusjoner om kjøp av 54 behandlingsplasser til en verdi av 56 millioner kroner i året.