• Lars Idar Waage

«De stjeler som ravner»

Rema 1000 Hillevåg hengte ut ungdom de mener stjeler. – Gapestokk-strategi fra en annen tid, sier politiet. Nå beklager Rema «etterlyst-plakaten».