Ikke flere postklager i Sandnes og Stavanger

Post— og teletilsynet ber deg klage direkte til Posten hvis brev og pakker ikke kommer fram.