Gode resultater fra bilbeltekontroll

Onsdag formiddag utførte veivesenet en bilbeltekontroll ved riksvei 44 på Hinna.