• Heidi Hjorteland Wigestrand

Utbygging kan ramma turistfoss

Trappeanlegget rundt Svandalsfossen i Sauda er ein av dei største attraksjonane langs ruta som neste år blir Nasjonal Turistveg.