Tine kjøper tysk utstyr

Tyske Gea Group skal levere prosessutstyr til stormeieriet i Kviamarka for et tresifret millionbeløp.