Snøen knekker trær

Flere trær har veltet over veier i fylket på grunn av de store snømengdene som har kommet det siste døgnet.