Distriktets glatteste gate?

Er det glatt i din gate?