• Kristian Jacobsen

30 hjelpere på én måned

En bruker av hjemmetjenester i Stavanger har hatt 30 hjelpere innom på én måned. Det opplyser eldrerådets leder Hilmar Egeli. Demenspasienter blir forvirret av å måtte forholde seg til så mange.