• Jonas Haarr Friestad

Stortingspresidenten er på besøk

I dag startet Stortingspresidenten Dag Terje Andersen, sin turnè rundt i Norge. Som næringsfylke og et fylke i vekst er Rogaland hans første stopp på veien.