Hentet inn ulovlige arbeidere med falsk id

Den daglige lederen rekrutterte kosovoalbanere og irakere til å jobbe som renholdere på Nord-Jæren. Flere av arbeiderne hadde falsk identitet.