Møllehagen får beholde 1,5 millioner

Tirsdag gikk fylkesutvalget inn for å bevilge 1,5 millioner kroner for at Møllehagen skolesenter fortsatt kan gi et undervisningstilbud til elever med psykiske lidelser, men som ikke er innlagt på institusjon.