Flere skal kontrolleres på vei ut av landet

Tollvesenet skal heretter gjennmomføre flere kontroller av folk som reiser ut av landet.