Biltyv kjørte fra politiet

Biltyven kjørte så fort og farlig at det ikke var forsvarlig å fortsette forfølgelsen.