Stavanger kommune fikk nasjonal sikkerhetspris

Stavanger kommune ble i formiddag hyllet for sitt arbeid for samfunnssikkerhetog beredskapsplaner av justisminister Knut Storberget.