Frifunnet etter sykkeldødsfall

Politiet ville straffe syklisten som kjørte på en 69-åring på en gang— og sykkelsti på Mariero i april 2009. Det gikk ikke meddommerne i Stavanger tingrett med på.