• Tyskaren skulle hit, til Preikestolen, men kom seg aldri så langt. Han gjekk seg vill på veg opp. Knut S. Vindfallet

Tyskar gjekk seg vill

Ein tysk mann rota seg bort på veg til Preikestolen og måtte ha hjelp frå både lensmannen og Norsk Folkehjelp for å finna fram.