• Ledigheten på Nord-Jæren går litt opp. Jon Ingemundsen

Ledigheten opp på Nord-Jæren

Ledigheten i Rogaland er nå på 2,1 prosent av arbeidsstyrken. På Nord-Jæren øker ledigheten.