NAF-ja til bilkvoter, 60 km/t i rushtiden og seks felt på motorveien

NAF Stavanger og omegn ønsker nytt E 39-konsept velkommen, men ber om utvidelse til seks felt. Frp i Stavanger vil konsekvensutrede opplegget og bompengenes virkninger.

Publisert: Publisert:

E 39 Sandved-Hove er åpnet, men byggestart for neste etappe mot Ålgård er foreløpig i det blå. Samtidig vurderer Statens vegvesen et nytt trafikkstyringskonsept på motorveien mellom Stavanger og Bogafjell i rushtiden. Foto: Jan Inge Haga

  • Geir Søndeland
    Journalist
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Forslaget om å bruke 120 millioner kroner av totalt 11,5 milliarder kroner (1 prosent) på bilvei fra 2018 til og med 2021 vekker harme.

Noe mindre kontroversielt er tilsynelatende forslaget om variable fartsgrenser og kvoter på maks to biler om gangen før påkjøring i rushtiden på motorveien mellom Stavanger og Sandnes.

Hensikten er å redusere ulykker, bedre trafikkflyten på E 39, øke sentrumsbilistenes reisetid og få flere over fra bil til kollektiv, sykkel eller gange.

Det vil i rushtiden gi kødannelse før påkjøring til motorveien, spesielt i sentrumsområdene. Kjøretøy som entrer E 39 fra mindre sentrumsnære strøk, skal få slippe utpå raskere enn i sentrum.

Statens vegvesens mener reisetiden totalt sett, når alle bilister tas i betraktning, vil gå noe ned.

NAF: – Spennende tanke

Trafikantorganisasjonen NAF er i utgangspunktet positiv til alt som bedrer framkommeligheten.

– Dette kan fungere og vil være en fordel så lenge de tekniske løsningene fungerer, i motsetning til hva tilfellet er i Hillevåg, sier Thor Berge Jåsund, talsperson i politisk avdeling i NAF avdeling Stavanger og omegn.

– Det er en spennende tanke å kunne justere hastigheten ned til 60 kilometer i timen. Flere ganger i døgnet er jo hastigheten i dag lavere enn det. Motorveien er underdimensjonert for trafikkmengden som er der allerede i dag, sier Jåsund.

Han er spent på hvordan trafikkbildet ser ut når 38 nye bomstasjoner og rushtidsavgift er på plass i oktober 2018. Han viser til økt framkommelighet i Oslo etter innføring av rushtidsavgift.

– Konkret mener vi at tilfartsregulering til motorveien er en positiv måte å prøve å øke framkommeligheten på motorveien på. Kapasiteten er allerede sprengt, og det må gjøres noe, sier Jåsund.

Han etterlyser et ekstrafelt i begge retninger myntet på nærings- og kollektivtrafikk, helst inkludert drosjer.

Jåsund mener det er uholdbart å øremerke 1 prosent av en samferdselspott på 11,5 milliarder kroner til bilvei.

– Når bilisten betaler mest til spleiselaget, mener NAF at bilisten må få mer uttelling. Det betyr både tiltak som tilfartskontroll og framkommelighetsfelt, men også at man får ferdig E 39 Ålgård-Hove. Det provoserer når de som betaler det meste, ikke bruker det som det meste av pengene skal gå til, sier Jåsund.

Les også

11,5 milliarder på buss, sykkel og bommer – 1 prosent til bilvei

Les også

Derfor skal bilveier på Nord-Jæren nedprioriteres de neste 15 årene

Les også

Norgesnyhet om E39: 60 km/t, mer venting før påkjøring og bilkvotering i rushtiden

– Kveler næringslivet

Leif Arne Moi Nilsen (Stavanger Frp) sier han ble svett av å lese om motorvei-forslagene.

Han spør om Statens vegvesen gjør det de kan for å «kvele» næringslivet.

Moi Nilsen etterlyser nå en konsekvensanalyse av hvordan det nye konseptet og bomregimet samlet vil slå ut for næringslivet, privatbilister, familier, arbeidsplasser og reisetid.

Han mener forslaget om å bruke 1 prosent av en samferdselspott på Nord-Jæren de neste fire årene på bilvei, viser at næringslivet og småbarnsfamilier blir glemt.

– Næringslivet nevnes ikke med ett ord. Dette vil være spikeren i kisten for mange bedrifter. Jeg har sett mye rart, men jeg har aldri sett et større hippieprosjekt enn dette. Vi snakker tross alt om E 39, en europavei som nå skal kveles, sier han.

– Her prøves konseptet å bli lurt inn i saksdokumentene. Folk har ikke vært oppmerksom på dette før vi leste det i Aftenbladet.

– Gir du blaffen i at nullvekstmålet for personbiltrafikken er lagt til grunn i byvekst- og bypakkeavtalen og er vedtatt av Stortinget?

– Det er flertall for det i distriktet, men å tro på det... Per nå har trafikken gått ned på grunn av oljenedturen og kontorlokaler som står tomme på Forus. Per i dag er vi langt under nullvekstmålet, såpass at trafikknedgangen utfordrer økonomien i veiprosjekter. Vi kan lykkes med nullvekstmålet hvis vi lager sukkerbiter for å få folk til å kjøre buss, men nå svinges bare pisken, sier Nilsen.

– Nå må vi få en konsekvensanalyse på bordet. Jeg er redd dette blir fatalt både i kroner og antall arbeidplasser. Folk er sinte, lei seg og frustrerte. Innboksen min renner over, sier han.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) ønsker en utredning på bordet av konsekvensene som kan følge av trafikkstyring på E 39 mellom Stavanger og Sandnes samt ny bompengeordning. Foto: Jarle Aasland

NHO: – Skremmende lite

Styreleder Jan Håvard Hatteland i NHO Logistikk og Transport i Rogaland merker seg først og fremst at det er en skremmende liten andel dersom bare 1 prosent skal brukes på bilveier de neste fire årene.

Han rangerer Transportkorridor vest og E 39 Ålgård-Hove som de aller viktigste samferdselsprosjektene som det må holdes et trykk på fra Nord-Jæren nå. Styrelederen ber også staten bla opp sin rettmessige andel.

Trafikkstyringssystemet har han en åpen holdning til, selv om det i rushtiden vil være kødannelser på sideveinettet.

– Det viktigste for oss er at næringstrafikken får flyt. Vi er gående hele tiden. Mye bydistribusjon skjer om morgenen av hensyn til en del gågater som har tidsbegrensninger før de stenges. Køproblematikken koster oss ganske mye, og da kan det være at slike virkemidler endrer kjøremønsteret slik at trafikken vil flyte bedre. Det gjenstår å se, sier Hatteland.

Avventer politisk behandling

Leder Arne Bergsvåg (Sp) i fylkessamferdselsutvalget har kjent til trafikkstyringsplanene i minst fire år.

– Det kan jo virke som et dramatisk inngrep, men det er viktig at kapasiteten utnyttes på en best mulig måte, og da kan 60 kilometer i timen i rushtiden være optimalt, sier han.

– Det er grunn til å tro at kødannelsen på motorveien blir større nå som aktiviteten er på vei opp igjen. Tenk bare på hvilke utfordringer vi hadde for fire år siden. Trafikkflyten har vært en helt annen etter at ojlenedturen kom, sier Bergsvåg.

– Samtidig er rushtidsavgift og høyere bompengepriser rett rundt hjørnet, så det kan være lurt å se an virkningen av det før vi settere i gang nye tiltak, sier han uten å ville konkludere nå.

– Vi har ikke hatt dette til behandling i samferdselsutvalget, og vi vil måtte gjøre en grundig vurdering, sier han.

Bergsvåg forholder seg til at til at 30 prosent av Bypakke Nord-Jæren-midlene skal gå til bilvei over 15 år.

– Man kan ikke ta en fireårsbolk og bare se på det. Totalt sett skal det være 70 prosent til kollektiv, sykkel og gange og 30 prosent til vei, sier han.

Han minner om at regjeringen utsatte pengeutbetalingen for Ålgård-Hove til 2024–2029. Selv om byggestart kan skje før ved lokal forskuttering, mener Bergsvåg det er begrenset hvor mye renter som kan håndteres lokalt.

– Jo mer vi låner opp i startfasen, jo mer går til å håndtere renter, sier han.

Publisert:
  1. Leif Arne Moi Nilsen
  2. Statens vegvesen
  3. NAF
  4. NHO