• Når Rogfast åpner om noen år, vil kyststamveien gå under havoverflaten og ikke oppå, slil som her i Boknafjordsambandet. Jonas Haarr Friestad

Ferjefri motorvei åpner nye muligheter for næringslivet

Et stort flertall av medlemmer i de to næringsforeningene i Stavanger-regionen og på Haugelandet mener at ferjefri, firefelts motorvei mellom Stavanger og Bergen vil ha positiv effekt både for næringslivet generelt, regionen og egen virksomhet.