Kino tapte over 1 million på to måneder – får ikke statlig kompensasjon

Bryne kino tapte over 1 million kroner bare i mars og april. Mens andre kinoer mottar kompensasjon for tapte inntekter, mottar Bryne kino ingenting.

Kinosjef Erlend Serigstad synes kompensasjonsordningen er urettferdig.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

I månedene mars og april hadde Bryne kino over en million kroner i inntektstap som følge av koronaviruset.

I april mottok 232 arrangører landet over totalt 217 millioner kroner i kompensasjon for tapte inntekter, som følge av koronaviruset.

Siden Bryne kino regnes som kommunal, faller de utenfor statlige støtteordninger.

– Ordningen føles utrolig urettferdig, sier Erlend Serigstad, kinosjef på Bryne kino.

Får ikke støtte

Bryne kino er en del av KinoNor, men også en kommunal virksomhet i Time kommune. De får dermed ikke kompensasjon for bortfall av billettinntekter, noe både Stavanger og Sandnes kino gjør.

Kommunale kinoer som er registrert som aksjeselskap eller kommunale foretak får derimot støtte fra ordningen.

Etter at Bryne kino hadde et inntektstap på 1.065.000 kroner, søkte de om dispensasjon fra staten.

Søknaden ble avvist. Da Seigestad klagde på avvisningen, ble også klagen avvist.

– Med såpass svakt besøk så driver vi fremdeles med tap. Inntektstapet for mai, juni og juli har jeg ikke summert enda, men tapet er nok like stort, om ikke større. Vi taper mye penger, sier Serigstad.

Bryne kino har tapt mye penger på korona.
Kinosjef Serigstad håper Bryne kino kommer styrket ut av pandemien.

– Beklagelig

Guri Langmyr Iochev er seksjonsleder ved søknadsforvaltning i Kulturrådet. Grunnen til at noen kinoer havner utenfor kompensasjonsordningen, er at offentlige virksomheter ikke har rett på offentlige kompensasjonsmidler, ifølge henne.

Kulturdepartementets forskrift regulerer hvem som har rett til kompensasjon. Forskriften sier at arrangører som mottar 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlig tilskudd, ikke har rett på kompensasjon.

Guri Langmyr Iochev synes det er beklagelig at noen kinoer havner utenfor støtteordningen.

– Man må sette grensen et sted, men det er beklagelig at kinoer har havnet innenfor denne gruppen, sier hun.

Det er ingen skjønnsvurderinger av hvem som får støtte, søkere må fylle ut et detaljert søknadsskjema basert på Kulturdepartementets forskrift.

– Disse kinoene faller utenfor fordi de representerer en kommune og ikke et eget foretak. Det er da opp til kommunen å støtte kinoen, sier Iochev.

Betydelig tap

Kinosjef Serigstad håper at Time kommune snarlig mottar kompensasjon til kinodriften.

– Jeg håper vi får midler på lik linje med private kinoer og kinoer organisert som kommunale foretak. Det er et betydelig tap som blir påført kommunen, sier Serigstad.

Andre søknadsrunde om kompensasjonsmidler ble nylig lansert. Der står det spesifikt at kommunale kinoer ikke får søke.

– Vi kommer til å søke allikevel, for å synliggjøre kostnadene og tapet vi har hatt, sier Serigstad.

Avhengige av støtten

Sandnes- og Stavanger kino er en del av Odeon-konsernet. I vår mottok de over fem millioner kroner i fra Kulturrådet og kompensasjonsordningen.

– Pengene går til kompensasjon for husleie, tap av billettsalg og andre uunngåelige utgifter, sier direktør Håvard Erga.

Kinoene har ifølge Erga vært avhengige av støtten.

– Støtten skal gjelde alle som har billettsalg og har måttet avlyse arrangementer, sier han.

Frykter ikke konkurs

På tross av mangel på kompensasjon, håper Brynes kinosjef Serigstad at kinoen kommer styrket ut av pandemien.

– Vi streber etter å gi den beste kinoopplevelsen, men det blir ikke enklere når inntektene svikter, sier han.

Han er ikke redd Bryne kino skal gå konkurs, og har tro på at folk vil fortsette å gå på kino.

– Jeg tror kinoene klarer seg gjennom dette også, det er en unik opplevelse som ikke kan erstattes, avslutter Serigstad.

Publisert: