• Kapasiteten på psykiatrisk avdeling på Universitetssykehuset i Stavanger er sprengt. Her fra akutt mottakspost. Anders Minge

Fullt hus på psykiatrisk avdeling

Kapasiteten på sikkerhetsposten har vært så sprengt at pårørende ikke har fått komme på besøk.