• Fire kviger er på nytt påkjørt og drept av toget, ved Brusand, bare en god uke før bonde Lars Madland, til høyre, møter i retten med krav om at Bane Nor straks setter i stand gjerdene langs toglinja som går rett gjennom gården hans ved Varhaug. Her sammen med Hå-ordfører Jonas Skrettingland. Geir Sveen

Ikke vårt ansvar, sier Bane Nor etter at kua til Lars Madland ble tatt av toget

– Dette er standarden for å sikre folk og dyr i Norge mot tog som kjører i 130 kilometer i timen, sier Lars Madland, og viser gjerdet som jernbanen har flikket på siden 1943.