Tastabuer ble lovet støyskjerm i 2010, venter fremdeles

Atle Låder (t.v) og John Gaute Laland håper at lokale politikere vil ta ansvar og sørge for støyskjerming langs fv 446 på Tasta.

Beboere i to nabolag på Tasta ble lovet bedre støyskjerming da reguleringsplanen for Eiganestunnelen ble vedtatt i 2008–2010. De venter fortsatt.

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnement