• Buss for tog mellom Stavanger og Egersund på for passasjerer som skal videre med regiontog. Mellom Stavanger og Sandnes henvises passasjerer til ordinære busser. Tommy Ellingsen

Togpassasjerer henvises til rutebuss etter avsporing

Togavsporing onsdag morgen fører til stans i togtrafikken mellom Stavanger og Sandnes. Vy har ikke satt opp buss for tog, men viser til ordinære rutebusser.