Forskere: – Norge bryter FNs barnekonvensjon

Ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel i Bergen. Her er det fire soningsplasser for unge lovbrytere mellom 15 og 18 år.

Ungdomsenhetene i norske fengsler bryter med FNs barnekonvensjon, mener forskere. De er sterkt kritiske til måten barn og unge i Norge blir straffet på etter grove kriminelle handlinger.

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnement