Ane Mari Braut Nese leder Høyre mot krafttak for mer havvind

Ledervervet i Rogaland Høyre flytter seg fra Rennesøy til Klepp. Elin Schanche ønsket ikke gjenvalg, og tidligere Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese overtar.

Ane Mari Braut Nese
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Ny leder av Rogaland Høyre er Ane Mari Braut Nese etter helgens fylkesårsmøte i Rogaland Høyre. Braut Nese var tidligere nestleder. Etter helgas årsmøte ser ledergruppa for øvrig slik ut:

1. nestleder: Harald Lønning fra Haugesund.

2. nestleder: Karl Stefan Efradi fra Stavanger (ikke på valg)

Medlem Arbeidsutvalget: Inger M Bjerkrheim fra Bjerkreim.

Kvinnepolitisk leder: Janne Stangeland Rege fra Sola.

Valgkomiteen ble ledet av Irene Heng Lauvsnes.

Les også

Statkraft sier nei til havvind

Årsmøtet har fremmet og vedtatt en rekke forslag for å sikre en havvindindustri i Norge. Dette for å sikre offshoreindustrien og gi maritim sektor et nytt ben å stå på.

– Dette er et gledelig gjennomslag for Haugesund Høyre og jeg håper Tina Bru følger det opp snarlig, sier stortingsrepresentant for Høyre, Sveinung Stensland som deltok på årsmøtet.

– Norge har ikke regulert havvind tilstrekkelig. Derfor ser vi at industrien i stor grad etableres i andre farvann. Her er det tapte muligheter og det må ryddes opp i.

Vindkraft til havs

Her er punktene som ble vedtatt angående vindkraft til havs.

– Dette er i tråd med det Aftenbladet har oppfordret til å vedta på lederplass, sier Stensland.

• Utvikle havvindindustrien i Norge og sørge for at inntektene kommer felleskapet til gode
• Arbeide for en klar og tydelig nasjonal strategi for å videreutvikle Norge som energinasjon, spesielt innen ny fornybar energi
• Etablere et rammeverk og konsesjonssystem som legger til rette for utvikling av et hjemmemarked for havvind
• Arbeide for et rammeverk som sikrer bredt mangfold av aktører og rammebetingelser som gjør det attraktivt å investere i havvind i Norge
• Nedsette et utvalg som skal foreslå rammevilkår som gjør det like lønnsomt å investere i fornybar energi som i fossil energi

Publisert: