- En voldtektsanklage ødela livet mitt

I sju måneder hadde den unge mannen voldtektsanklagene hengende over seg. Nå reagerer han på at kvinnen som anmeldte ham går fri.

Mannens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, mener at klientens sak føyer seg inn i en rekke av saker hvor all vekt legges på å beskytte dem som normalt er utsatt for overgrep.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

- Jeg sliter fremdeles med søvnen. Jeg har angst. Før jeg ble anklaget for voldtekt hadde jeg mange venner. Nå er jeg innesluttet, sier den unge mannen.

I fjor ble han pågrepet av politiet mistenkt for å ha forgrepet seg på kvinnen han nettopp hadde møtt på sosiale medier. Sju måneder senere ble saken mot ham henlagt, kodet som «intet straffbart forhold».

LES OGSÅ: Kvinne (27) dømt for falsk voldtektsanklage

- Voldtekt er en forferdelig forbrytelse. Å bli beskyldt for voldtekt er også grusomt, sier han.

Bitter

På sin mobil har han tekstmeldinger fra den fornærmede kvinnen. Flere av disse ble sendt etter at den anmeldte voldtekten skal ha funnet sted. Tekstmeldinger som på ingen måte tegner et bilde av en voldtekt.

Den unge mannen ønsker ikke å stå frem med navn. Han er bosatt i distriktet og han godtar å omtales som en mann i 20-årene. Han er renvasket for voldtektsanklagene. Likevel føler han skam.

Les også

Erkjenner straffskyld for voldtektsløgn

Les også

Voldtektsdom opphevet i Høyesterett

- Jeg har bevis på min uskyld. Likevel brukte påtalemyndigheten sju måneder på å henlegge saken. Jeg er naturligvis sint på kvinnen, men jeg er enda mer sint på politiet. Gjentatte ganger forsøkte jeg å få svar fra politiet. «I slike saker er det påstand mot påstand», sa de. Det er feil. I denne saken var det påstand mot meg. Jeg følte at politiet allerede hadde dømt meg, sier han og fortsetter:

- Det er min oppriktige mening at politiet, i alle fall i denne saken, ikke har tatt hensyn til meg og det jeg hadde å si. Jeg frykter at det sitter mange uskyldige menn i fengsel akkurat nå.

Forferdelig

Statsadvokaten i Rogaland begrunner henleggelsen med at «bevisene med tyngde taler mot at siktede forsto at han utsatte fornærmede for en voldtekt. Bevisene er også vurdert opp mot bestemmelsen om grov uaktsom voldtekt.»

Statsadvokaten understreker imidlertid at henleggelsen ikke er en angivelse av at fornærmede nødvendigvis har forklart seg uriktig da hun anmeldte voldtekten.

LES OGSÅ: Tiltalt for å ha voldtatt naboen

Mannen hun anmeldte beskriver det som forferdelig å bli beskyldt for voldtekt.

- Dette har vært en grusom periode i mitt liv. Jeg har slitt i halvannet år. Om jeg i tillegg hadde blitt dømt for dette, ville det ha kostet meg seks år. Normalstraffen for voldtekt er 4 års fengsel, sier han.

Anmeldte kvinnen

Allerede dagen etter at politiet pågrep ham, anmeldte han kvinnen for falsk forklaring. Politiet tok beslag i blant annet hans mobiltelefon og har følgelig sett de mange tekstmeldingene som han mener beviser hans uskyld.

- Jeg har også vitner, sier han.

Saken mot kvinnen ble imidlertid også henlagt. Denne henleggelsen ble begrunnet med bevisets stilling.

- Jeg vil at hun skal forstå hvor mye hun har ødelagt for meg. Jeg mener at hun burde bli straffet for det hun gjorde, sier mannen, som er skuffet over henleggelsen.

Advokat Sjødin er ikke i tvil om at flere uskyldige blir dømt for voldtekt.

- Politiet behandlet meg som en kriminell. Det gjør de fremdeles. Selv om saken mot meg ble henlagt, nekter de å slette bildet mitt og dokumentene i saken. Jeg føler meg svartelistet. Dette vil henge ved navnet mitt til evig tid, sier han og fortsetter:

- Hvorfor skulle jeg bli torturert med dette i sju måneder da jeg hadde beviser? Dag én la jeg frem for politiet det som beviser min uskyld. Da jeg ringte til dem, la de ofte bare på røret da de hørte at det var meg. Jeg forstår ikke hvorfor de behandlet meg på denne måten.

Etterlyser svar

Mannens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, mener at den unge mannens historie føyer seg inn i rekken over saker hvor all vekt legges på å beskytte dem som normalt er utsatt for overgrep.

LES OGSÅ: Falsk politimann dømt for flere voldtekter

- Om det foreligger en voldtektsanklage legges all vekt på å beskytte fornærmede. Vi har glemt det prinsipielle. Nemlig at siktede også har krav på vern, sier Sjødin.

Han omtaler klientens sak som merkelig.

- Allerede under det første avhøret kunne min klient legge frem dokumentasjon som viste at kvinnen var vilt begeistret for ham. Korrespondansen på hans mobiltelefon førte også til at han ble løslatt rett etter avhøret. Det er veldig rart at politiet lar folk fremsette slike anklager uten at det siden reageres mot disse, sier Sjødin, som i likhet til sin klient reagerer på at saken mot kvinnen ble henlagt på bevisets stilling.

- Det kan naturligvis tenkes at kvinnen ikke hadde subjektiv skyld – at hun er utilregnelig. Det vet vi ikke. Vi får ikke svar fra politiet på hvorfor saken er henlagt, sier advokaten.

Ikke unik

Det er ikke mulig å påklage henleggelsen. Gjennom sin advokat har den unge mannen søkt om erstatning – 70.000 kroner. Om han blir varig skadet av voldtektsanklagen, kan han søke om mer.

LES OGSÅ: Fikk lavere straff fordi voldtektsofrene var prostituerte

- Denne saken er ikke unik. Det er ikke første gang jeg opplever at det ikke reageres mot slike anklager. Jeg er heller ikke i tvil om at flere uskyldig er dømt for voldtekt. Jeg er redd politiet er så oppsatt på å ta voldtektsforbrytere at man glemmer å se på de faktiske bevisene i saken, sier han.

At det tok sju måneder før saken mot hans klient ble henlagt, mener Sjødin er problematisk.

- For lang saksbehandlingstid er et stort problem både for siktede og fornærmede i straffesaker. Saker skal avgjøres innen rimelig tid. Dette er viktig ikke minst i sedelighetssaker, som jo er svært belastende for alle parter. Denne saken antar jeg har ligget lenge hos politiet uten å bli behandlet i det hele tatt. Man bruker ikke så lang tid, sier advokaten.

Flere etterforskningsskritt

Politiadvokat Mads Lerum, som er påtaleansvarlig jurist i saken, bekrefter at saken ble etterforsket i i underkant av sju måneder før politiets innstilling ble sendt til statsadvokaten. Også riksadvokaten henla saken etter at den fornærmede kvinnen anket statsadvokatens avgjørelse.

- I løpet av etterforskningen ble det gjennomført flere etterforskningsskitt, herunder avhør av fornærmede, siktede og flere vitner. Det ble også tatt diverse beslag. Databeslag ble sikret og gjennomgått. Det ble også sikret biologiske spor som ble sendt til analyse, sier Lerum.

Les også

Må i fengsel etter falsk voldtektsanklage

Les også

Tenåring stripset fast og voldtatt

Videre peker politiadvokaten på at etterforskningen skal sørge for at saken er tilstrekkelig opplyst før påtalespørsmålet blir avgjort.

- I denne saken har det resultert i at saken kunne henlegges som intet straffbart forhold. Prioriterte saker står i konkurranse med hverandre, men vi etterstreber alltid kortere saksbehandlingstid, sier Lerum.

Strengt beviskrav

Politiadvokaten kjenner seg ikke igjen i advokat Sjødins påstand om at politiet glemmer at også den siktede har krav på vern.

- I en sak mot en mistenkt skal etterforskningen søke å klarlegge både det som taler mot mistenkte og det som taler til fordel for ham. I løpet av etterforskningen i denne saken kom det frem bevis som med tyngde talte mot at siktede hadde gjort det han var siktet for, slik at saken kunne henlegges som intet straffbart forhold, sier Lerum.

Til påstanden om at politiet, i sin jakt på å ta voldtektsforbrytere, glemmer å se på bevisene i saken, svarer politiadvokaten følgende:

- Det burde være i alles interesse at voldtektsforbrytere stilles til ansvar for sine handlinger. Vi forholder oss til det strenge beviskravet. Forholdet mellom antallet anmeldte voldtekter, og tiltaler og domfellelser tyder også på det.

Publisert: