Forlenger veistenging i Dirdal

Fylkesveg 45 i Dirdal blir stengt nesten én måned lenger enn først tiltenkt. Veien åpner først 18. september.

Arbeidet med fylkesveg 45 i Dirdal tar lenger tid enn først antatt.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

– Vi hadde håpet å åpne veien 22. august, men ser nå at vi ikke klarer å gjøre oss ferdige til denne datoen. Fylkesveg 45 blir derfor stengt til mandag 18. september, sier Harald Bøhn, seksjonsleder i Statens vegvesen i en pressemelding.

Det betyr at trafikanter må kjøre via fylkesveg 503 Gloppedalen. Den gratis båten fra Oltesvik til kaien i Dirdal holder fram i den samme perioden. Det samme gjør bussen som frakter folk fra kaien og videre oppover dalen til skolen og Gilja.

Les også

Gloppedalsura tagget med hakekors

Les også

Gloppedalsura gror igjen

Fungerende Gjesdal-ordfører Henry Tendenes (H) synes det er dumt at veien blir stengt én måned ekstra.

– Jeg forstår godt at det blir litt sukk og stønn, og både kommunen og folk i Dirdal har ment at Vegvesenet burde se på andre måter å gjøre dette på, blant annet for å få en breiere vei gjennom ura. Nå kan det lett bli litt «Hva var det jeg sa?», og det er det nok mer enn én som tenker at andre alternativer som utfylling i sjøen kunne vært bedre. Det får vi aldri svar på, og det blir helt sikker en bra vei når den står ferdig, men det er synd at det tar én måned ekstra, sier Tendenes.

Uventet ekstraarbeid

Vegvesenet forklarer utsettelsen med uventet ekstraarbeid.

– Prosjektet har møtt på uventet ekstraarbeid som vi ikke klarer å ta inn i løpet av sommeren. Vi har gått detaljert gjennom alle delaktivitetene i prosjektet og lagt til alt vi kan av ekstra ressurser. Entreprenør Kruse Smith jobber nå i en skiftordning på 20 timer i døgnet i ura, forteller Bøhn.

Les også

Frykter ny vei blir ulykkesstrekning

Les også

Den lange omveien for hytteturistene

Årsaken til at veien blir stengt lenger en tiltenkt er behovet for utvidet sikring av ura.

– Da vi startet med å bore stag i ura, så vi at utslagene var større enn forventet, og det utløste behov for utvidet sikring, forklarer Bøhn.

Entreprenøren tar nå ned løs stein fra ura på Dirdalssiden av tunnelen, sikrer med stag og sprøytebetong og lager en natursteinsmur i bunnen av ura.

- Det arbeidet vi gjør ekstra er strengt nødvendig, både med tanke på arbeidslaget som jobber der nå og videre trafikk på veien, forteller Bøhn.

Maksimerer innsatsen

I utgangspunktet var det beregnet at ekstraarbeidet ville ta to måneder, men nå blir det altså én måned ekstra med stengt vei.

- Sammen med entreprenør har vi maksimert innsatsen og jobber med parallelle aktiviteter så langt det er fysisk mulig på det avgrensede arbeidsområdet vi har, slik at vi klarer å korte ned den utvidede stengingen til fire uke, sier Harald Bøhn.

Når vegen åpner igjen 18. september, blir det full vei med to felt. Tunnelportalene skal monteres i slutten av september, og veien blir nattestengt et par netter i forbindelse med det arbeidet.

Publisert: