Inntektene i bomringen kraftig ned – andelen elbiler har aldri vært høyere

Bom-inntektene fra bilistene som kjører gjennom bomringen på Nord-Jæren falt kraftig under koronanedstengningen av samfunnet i mars. Inntektene de 11 første månedene ligger 80 millioner kroner lavere enn de samme månedene i 2019.

Elbiler utgjør en stadig større andel i bomringen på Nord-Jæren. Nullutslippsbiler her er på sitt høyeste nivå siden bomringen åpnet. Men totaltrafikken er lavere enn prognosene, og Bymiljøpakken vil neppe nå inntektsmålene i 2020.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Ved utgangen av november hadde bilistene lagt igjen 784 millioner kroner i de 38 bomstasjonene på Nord-Jæren – over 80 millioner under det som kom inn i bompenger for samme periode i 2019.

Dersom bominntektene i desember holder seg på prognosen, vil avviket for hele året være 50 millioner kroner.

Nye prognoser

De nye prognosene viser 910 millioner kroner i bompengeinntekt i 2020. Dette gir en gjennomsnittsinntekt på 75,8 millioner kroner per måned. Bymiljøpakken har valgt å avvike fra gjennomsnittsberegningen og bruker heller reisemønster som budsjettgrunnlag. Dette gir varierende månedsbudsjetter.

Trafikken i bomringen gikk ned med 5,5 prosent fra oktober til november, og inntektene fra bilistene falt med 7,2 millioner kroner fra oktober.

I gjennomsnitt legger bilistene igjen 7,3 millioner kroner mindre bompenger per måned i år enn de gjorde i fjor.

Les hele saken med abonnement