• Hvor turveien i Gauselvågen legges er fortsatt ikke avklart. Høyre, Venstre og Ap har jobbet frem et felles forslag til løsning som ble lagt frem i dag. Jan Tore Glenjen

Turvei langs sjøkanten, men ikke hele veien

Høyre, Ap og Venstre har snekret sammen et nytt kompromiss i turvei-saken. Spørsmålet er om fylkesmannen vil kompromisse.