• Denne gangen var det naboer som meldte ifra til politiet at de observerte to personer på kirkegården nattestid. Tommy Ellingsen

Politiet har DNA-treff fra kirkegården

Første gang gravstøtter ble veltet på gravlunden, ble over hundre støtter skjendet. Nå har politiet fått DNA-treff.