• Berit Hamre og Helge Bjørnestad fra Vålandstårnets Venner har mottatt sjekken på 3 mill. kroner fra divisjonsdirektør Rasmus Figenschou i DNB (t.h.) Jonas Haarr Friestad

Vålandstårnet skal bli byens stolthet

Kommunen har bevilget penger til oppussing av Vålandstårnet. Endelig tør også Sparebankstiftelsen DNB punge ut de tre millionene som ble lovet i 2011.