• Løslatelsen av forvaringsdømte Metkel Betew Kjell Alrich Schumann etter minstetid utløser debatt om forvaringsordningen. Bildet er fra ankesaken etter Nokas-saken, i 2007. Metkel Betew, til venstre, forsvarer Marius O. Dietrichson til høyre. Jon Ingemundsen

Nokas-raner løslatt etter 10 av 16 år

Nokas-dømte Metkel Betew kunne spasere ut av Ila fengsel mandag. Han har sonet to tredeler av en forvaringsdom på 16 år. — Han har modnet. Han har ikke lenger kontakt med det gamle miljøet og ønsker det heller ikke, sier Betews advokat.