• Her kommer den nye bedriftsidrettsarenaen på Forus.

Ikke alle ønsker ny arena på Forus

Hotell, barnehage og skytebane er noe av det som skal romme den nye arenaen for bedriftsidrett på Forus. Ikke alle er fornøyd med plasseringen.