• Årdalstunnelen vil munne ut i Svadbergfjellet i bakgrunnen. Hvorfor skal dette prosjektet prioriteres foran Sauda–Etne, undres Sauda–ordføreren. Pål Christensen

- Ryfylkes transportplan er et luftslott

Fylket kaller transportplan for et luftslott. Dermed må Ryfylke rykke tilbake til start.