• Denne rundkjøringen ved Shell er i dag hovedåre for trafikken inn til Bryne fra Fv 44, men vil ikke tåle en trafikkvekst på 10 prosent. Derfor kommer omkjøringsveien på banen igjen. FOTO: Geir Sveen

Her kan det bli ny omkjøringsvei

Det blir nå vurdert om Fylkesvei 44 kan gå som en helt ny omkjøringsvei forbi Bryne. Jærens viktigste vei har alt nådd taket, viser nye tellinger.