Fem innbrudd i ferietomme hus i natt

Innbruddene har skjedd fra Jæren til Stavanger. De har felles modus, og minner også om innbruddsbølgen i fjor høst.