• Her brygger Olav Bråtveit øl i 250 liter store tanker, fyrt med propan, i et smau i Storgata - som et nytt innslag i Jærdagen Geir Sveen

Han brygger øl midt i Bryne-byen

I Storgata på Bryne kan du denne helgen smake rødvinen "Duale raue" eller Jærdagens eget øl, "Vilskot" — som en fortsettelse av fjorårets matsuksess.